kmo pomiaryW dniu 11 października 2016 r. uczniowie, działający w Klubach Młodego Odkrywcy, z trzech niżańskich szkół, tj. Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3, wzięli udział w kolejnych zajęciach pomiarowych w ramach projektu „I ty możesz prowadzić badania naukowe”, finansowanego przez Urząd Gminy i Miasta w Nisku.

Zajęcia odbyły się w Gimnazjum nr 2, pod kierunkiem opiekunów pani Anny Dybki, Aleksandry Jackowicz, Danuty Nycz i pana Jacka Piotrowskiego. Młodzież, przy pomocy odpowiednich przyrządów pomiarowych, wyznaczała prędkość średnią ciał fizycznych. Zajęcia przebiegały w trzech etapach: w pierwszym etapie klubowicze zapoznali się z instrukcjami. W drugim etapie (terenowym) uczniowie dokonali pomiarów odległości i czasu z uwzględnieniem błędu pomiaru, a następnie wyznaczono wartość prędkości, poruszającego się pęcherzyka powietrza w płynie do naczyń i w wodzie, ucznia, idącego noga za nogą, biegnącego i jadącego na deskorolce. Ten etap przeprowadzono na korytarzach szkolnych. Uczniowie wykonywali przydzielone im zadania w czteroosobowych grupach. Trzeci etap polegał na zestawieniu wyników i porównaniu pomiarów. Uczniowie, swoje wrażenia z zajęć, przedstawili w formie  artystycznej, wykonując plakaty. Wszyscy uczestnicy uznali, że takie zajęcia są bardzo interesujące i wyrazili chęć dalszej pracy.

Zajęcia miały za zadanie przygotowanie uczniów do samodzielnego planowania doświadczeń, zbierania danych, ich analizy, interpretacji i prezentacji, zgodnej ze standardami przyjmowanymi w praktyce naukowej.

                                                                                                                                 Anna Dybka