przekazanie samochodu osp zarzecze 11W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu odbyły się uroczystości przekazania samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze oraz uroczystości gminnych i powiatowych obchodów „Dnia Strażaka".

W imieniu organizatorów uroczystości, Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku oraz Zarządu Jednostki OSP Zarzecze gości powitał dh. Gabriel Waliłko – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego.

Na uroczystość przybyli m.in.: Dyrektor biura posła Rafała Webera – Pani Paulina Garbacik, Starosta Niżański – Robert Bednarz, Komendant Powiatowy PSP w Nisku – bryg. Krzysztof Skrzypek, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Nisku – podkom. Dariusz Szybiak, Naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP – mł. bryg. Waldemar Kozak, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko – Julian Ozimek, Wójt Gminy Krzeszów – dh Stanisław Nowakowski, Wójt Gminy Jeżowe – dh Marek Stępak, Wójt Gminy Harasiuki – dh Henryk Bździuch, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku – Waldemar Ślusarczyk, Opiekunowie przekazywanego samochodu – Jolanta Szoja i Stanisław Pliszka. Powitał także delegacje strażaków OSP z terenu powiatu z pocztami sztandarowymi oraz orkiestrę.

Prezes w swoim wystąpieniu powiedział również:

„Dziękuje za odprawienie Mszy Świętej w intencji strażaków oraz wygłoszoną homilię przez ks. Jana Rokosza proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Śnieżnej w Zarzeczu. Na terenie naszego powiatu w 7 gminach w 45 jednostkach OSP służy ok. 2.100 druhów. To armia ludzi pracujących społecznie, którzy zawsze są gotowi nieść swoją pomoc ludziom w potrzebie, udzielać się w ratowaniu ich życia i mienia. Dziękuję władzom Powiatu Niżańskiego za współpracę. Dziękuję Wójtom i Burmistrzom naszych gmin za wspieranie finansowe jednostek OSP w zakresie wyposażenia w sprzęt, umundurowanie, za szkolenie i utrzymanie remiz. Dziękuję za dotychczasową współpracę z ZOP ZOSP RP w Nisku. Szczególne słowa podziękowania kieruje na ręce gospodarza gminy Nisko Burmistrza Juliana Ozimka. Dziękuję za dobrą współpracę z Zarządem OP ZOSP RP w Nisku oraz z Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP. Dziękuję Panie Burmistrzu. Dziękuję Komendantowi Powiatowemu PSP w Nisku bryg. Krzysztofowi Skrzypek oraz funkcjonariuszom niżańskiej komendy za współprace z jednostkami OSP i Zarządem OP ZOSP RP. Gratuluję Jednostce OSP Zarzecze otrzymanego dzisiaj samochodu, który został ufundowany przez samorząd Gminy i Miasta Nisko, reprezentowany przez Pana Burmistrza i Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej. Dzień strażaka corocznie obchodzimy w święto naszego patrona Św. Floriana. W tym roku świętowanie rozpoczęliśmy nieco wcześniej, bo w ostatni dzień kwietnia. Rozpoczynając uroczystość należy odnieść się do wydarzeń, które miały miejsce przez miniony rok. Okres ten pozwolę sobie ocenić, jako czas aktywnej działalności strażaków powiatu niżańskiego. Strażacy, a w szczególności OSP znani są ze swojej pasji pomagania całej lokalnej społeczności. Ruszają, kiedy zawyje syrena, kiedy człowiek znajdzie się w potrzebie, ale zobaczymy ich także w czasie uroczystości państwowych, samorządowych, patriotycznych, czy kościelnych. Zawsze byliście i jesteście blisko ludzi. W imieniu Zarządu OP ZOSP RP w Nisku i swoim własnym, wszystkim druhnom i druhom OSP, członkom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu całego powiatu niżańskiego, a także waszym rodzinom, pragnę złożyć gorące podziękowania, za wszystko co robicie, za waszą gotowość niesienia pomocy i Wasze poświęcenie. Pozwolę sobie powtórzyć słowa wielkiego działacza i   budowniczego związku straży pożarnych w okresie międzywojennym i powojennym - Bolesława Chomicza: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia, które otrzymali: dh Gabriel Waliłko – Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa i dh Grzegorz Sroka - odznaką „Wzorowy Strażaka”. Dwoje z druhów OSP Zarzecze, tj. Marta Maziarz i Sylwester Sroka z uwagi nieobecność przyznane im odznaczenia odbiorą w innym terminie.

Starosta Niżański wręczył nagrody dla druhów, którzy byli nominowania do „Strażaka Roku", a byli to: dh. Kazimierz Kołodziej – OSP Cholewiana Góra gm. Jeżowe oraz dh Sławomir Nawrocki – OSP Wólka Tanewska gm. Ulanów. Uroczystości uświęcała orkiestra OSP Zarzecze.

Źródło: http://osprp.pl

Zdjęcia i film: Agnieszka Kopacz "SZTAFETA"

Film z przekazania samochodu dla OSP Zarzecze

przekazanie samochodu osp zarzecze 1przekazanie samochodu osp zarzecze 2przekazanie samochodu osp zarzecze 3przekazanie samochodu osp zarzecze 4przekazanie samochodu osp zarzecze 5przekazanie samochodu osp zarzecze 6przekazanie samochodu osp zarzecze 7przekazanie samochodu osp zarzecze 8przekazanie samochodu osp zarzecze 9przekazanie samochodu osp zarzecze 10przekazanie samochodu osp zarzecze 11