kaktus 2017 510 maja 2017 roku w Gimnazjum nr 1 w Nisku został przeprowadzony Gminny Konkurs Matematyczny „Kaktus”. Patronat nad imprezą sprawował Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

Celem konkursu było: Motywowanie szkół do rozpoznania i rozwijania kompetencji oraz zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów.

  1. Integrowanie uczniów gimnazjów powiatu niżańskiego interesujących się matematyką.
  2. Rozwijanie matematycznych zainteresowań i uzdolnień.
  3. Inspirowanie uczniów do lepszego przygotowania się do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
  4. Umożliwienie uczniom przeżycia chwil zdrowej rywalizacji.
  5. Pokazanie uczniom piękna tego przedmiotu i czystości metod dedukcyjnych.

W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich gimnazjów naszej gminy. Uczestników delegowali  nauczyciele uczący matematyki: po jednym przedstawicielu z każdej klasy, co łącznie dało 27 uczestników. Czas przeznaczony na rozwiązanie 5 zadań otwartych wynosił maksymalnie  60 minut. Prace konkursowe oceniane były przez komisję, w skład której wchodzili nauczyciele matematyki uczący we wszystkich gimnazjach.
Wyniki konkursu sa następujące:

 Klasy pierwsze:

 I   miejsce   -  Maksymilian Tabian – ZS nr 3 w Nisku

II  miejsce   –  Stanisław Habigier  – Gimnazjum nr 1 w Nisku

III miejsce   – Mateusz Paczos  – Gimnazjum nr 1 w Nisku

Klasy drugie:

I miejsce –  Patryk Madej – ZS  nr 3 w Nisku

II miejsce – Weronika Wasyl –  Gimnazjum nr 1 w Nisku

III miejsce – Jan Tarkowski  - ZS w Zarzeczu

Klasy trzecie:

I miejsce – Sandra Sowa – Gimnazjum nr 1 w Nisku

II miejsce – Patryk Rychlak – Gimnazjum nr 1 w Nisku

III miejsce – Katarzyna Stopyra – ZS nr 3 w Nisku

     Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie oraz  kalkulatory, a laureaci nagrody książkowe i pendrive ufundowane przez pana Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.
W imieniu władz miasta nagrody wręczyła  pani Sekretarz Gminy i Miasta Nisko - Małgorzata Jakubów oraz pani dyrektor Gimnazjum nr 1 w Nisku - Renata Partyka. Ponadto nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymali albumy o mieście Nisko, a także dyplomy uznaniowe za  ich wkład i zaangażowanie w pracę ze swoimi  podopiecznymi.  Za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu odpowiedzialne były nauczycielki matematyki Gimnazjum nr 1 w Nisku:  Anna Kuryła, Barbara Mierzwa, Aleksandra Jackowicz i Elżbieta Wnuk.

Galeria zdjęć