warsztaty malce 7Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Malce w Nisku, wraz z Przewodniczącym Zarządu Osiedla, Markiem Beer, realizują projekt pod nazwą „Warsztaty profilaktyczno-kreatywne na osiedlu Malce”. Jest to już druga edycja  warsztatów.

Korzystamy z pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6. Na osiedlu Malce istnieje potrzeba aktywizacji pozalekcyjnej uczniów i środowiska lokalnego.

      Obecnie w ramach projektu p. Joanna Beer prowadzi warsztaty z zakresu technik rękodzieła - decoupage i mix media. W projekt włączył się Urząd Gminy i Miasta Nisko, który przeznaczył środki finansowe na zakup materiałów do zajęć. Podziękowania ze strony organizatorów wyrażamy dla pana burmistrza Juliana Ozimka za bardzo przychylne i zdecydowane wsparcie tej inicjatywy. Na realizację tylko tego  projektu przeznaczamy ok. 70 godzin, pracując społecznie( bez wynagrodzenia), włączając w to opracowanie i przeprowadzenie warsztatów, koordynację, rozliczenie finansowe środków do UGiM Nisko, sprawozdanie merytoryczne, itd.

     Grupę warsztatową tworzą najstarsze dzieci w szkole, związane to jest ze stopniem zaawansowania prac, które są zaplanowane do realizacji. Ilość osób chętnych na warsztaty była kolejny raz znacznie większa niż liczba miejsc przewidziana dla grupy.

    Mieszkańcy osiedla jak i osoby uczestniczące w zajęciach mają nadzieję, że taka inicjatywa zostanie podjęta ponownie wraz z początkiem przyszłego  roku szkolnego przez p. Joannę i Marka Beer, że będzie wsparta przez większe środki finansowe wyasygnowane przez Urząd Gminy i Miasta Nisko ,jak również przez inne osoby, którym leży na sercu dobro dzieci oraz dobra opinia ośrodka szkolnego.

Tekst i zdjęcia: M. Beer

Galeria zdjęć