dzieci szkoaInformuję, że w terminie od dnia 17 maja 2017r do dnia 19 maja 2017r odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola nr 2 w Nisku, ul. Dąbrowskiego 8 oraz do oddziałów przedszkolnych w  szkołach  podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2014r Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r ,poz.59 ), Zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Nr 31/17 z dnia 14 marca 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, Uchwały Rady Miejskiej w Nisku Nr XXXIV/264/ 17 z dnia 22 marca 2017r w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nisko, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów.

Przedszkole Nr 2 w Nisku, ul. Dąbrowskiego 8 będzie funkcjonować od 1 września 2017r. ( budynek  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nisku ). Ze względów organizacyjnych rekrutacja do przedszkola prowadzona będzie w budynku Przedszkola Nr 1 w Nisku, ul. Szopena 33 ( tel. 15 687 2451, 15 8 412 143) w godzinach od 7 00   -  do 15 00.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko