ico info

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. Z 2016 r  poz.2147 z późn.zm.) i Zarządzenia Nr 56/2017 z dnia 18 maja 2017r Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 25 maja 2017 do 14 czerwca 2017r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń można zapoznać się z wykazem lokali  mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców.

Zobacz dokument ico pdf pdf