nieruchomoscDziałając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 100/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 3 sierpnia 2017 r.  do 24 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Zobacz wykaz ico pdf