brzozowaNa osiedlu Grądy w Nisku-Podwolinie ruszyła budowa czterech nowych dróg. Do końca października nowoczesna infrastruktura pojawi się na ulicach Kasztanowej, Jaśminowej, Brzozowej i Grądy.

Cała inwestycja składa się z 3 zadań. Pierwsze dotyczące budowy dróg gminnych - ulic Kasztanowej, Brzozowej i Grądy dofinansowane zostało w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych czyli tzw. Schetynówek. Za kwotę 1 553 617 zł wybudowane zostanie 873 metry dróg wraz z chodnikami. Drugie zadanie obejmie swym zakresem budowę ulicy Jaśminowej. Powstanie 405 metrów nowej nawierzchni za kwotę 1 449 000 zł.

– Jest to nowe osiedle. Do tej pory sprawa dróg w tamtym miejscu nie była uporządkowana ze względu na fakt podwyższania terenu, który podniósł się aż około 1 metra w stosunku do poziomu pierwotnego. To są ulice robione od podstaw. W tym roku będą gotowe w całości – mówi Julian Ozimek, burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

Ponadto w ramach trzeciego zadania powstanie odcinek ścieżki rowerowej, która stanowi część projektu pn. „Budowa Centrum przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko” w ramach przedsięwzięcia „Mobilny MOF Stalowej Woli”. Koszt tego zadania to 116 421 zł.

Łącznie cała inwestycja w tej części Podwoliny będzie kosztować 3 119 048 zł. Dodatkowo będzie ona dofinansowana z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” w kwocie ponad 1 000 000 zł. Realizacja potrwa do końca października. Wykonawcą jest firma „MOLTER” Sp. z o.o.