jakoscwodyW związku z mikrobiologicznym zanieczyszczeniem wody z wodociągu sieciowego w Nisku, informuję, że analiza próbek wody przeprowadzona w dniu 23.08.2017 r. przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nisku, wykazała obecność bakterii z grupy coli, a nie chorobotwórczej bakterii Escherichia Coli /E.coli/ co stanowi zasadnicza róznicę.

W związku z powyższym informowanie mieszkańców na portalach społecznościowych o bakterii E.coli jest niezgodne ze stanem faktycznym tym bardziej, że w decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku i zamieszczonej na stronie internetowej Gminy i Miasta Nisko była informacja o bakteriach z grupy coli. Czyżby ktoś chciał celowo wprowadzić mieszkańców w błąd?

Obecność bakterii z grupy coli nie miała takiego znaczenia zdrowotnego jak ewentualna obecność bakterii E.coli, którym to zwrotem, uważam celowo, posługuje się PSG, aby podburzyć społeczenstwo.