finanseBurmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że 15 września 2017 roku upływa termin płatności kolejnej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.