Minister Edukacji Narodowej uznał decyzję Rady Miejskiej w Nisku uchylając decyzję Podkarpackiego Kuratora Oświaty i wydał pozytywną opinię w sprawie przekształcenia PSP nr 6 w Nisku.

opinia ministra001opinia ministra002opinia ministra003opinia ministra004opinia ministra005opinia ministra006opinia ministra007opinia ministra008