Czytaj więcej...Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Julian Ozimek na ostatniej Sesji Rady Miejskiej otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 rok. Ubiegłoroczne działania Burmistrza Radni poparli jednogłośnie.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi poprzedzone było rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Gminy Nisko za 2016 rok. Radni zapoznali się także z informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po krótkiej dyskusji przyszedł czas na głosowanie i Radni jednomyślnie przyznali Burmistrzowi absolutorium.

Czytaj więcej...Przez dwa dni, 24 i 25 czerwca na zbiorniku wodnym w Podwolinie trwały VIII Regaty Niżańskie. Główną atrakcją imprezy jak co roku były konkurencje załóg w trzech klasach: „Optymist”, „Open” i „Ostróda”.

W klasie „Optymist” w tym roku wystartowało 11 młodych zawodników, ośmiu ze Szkoły Żeglarstwa dla Dzieci i Młodzieży przy Jacht Klubie Nisko i trzech z Klubu Żeglarskiego Orkan z Mielca. Odbyło się cztery biegi, a do końcowej klasyfikacji brano pod uwagę trzy najlepsze biegi każdego zawodnika. W kategorii „Optimist” najlepsi byli Daniel Bylicki (Jacht Klub Nisko), Paweł Szyliński (Jacht Klub Nisko) oraz Emil Pająk (KŻ Orkan).

Czytaj więcej...Dnia 7 czerwca nasza "Ekipa Filmowa" wyruszyła na uroczystą ceremonię wręczenia nagród do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzikowcu. W tym roku "nasi aktorzy" zmierzyli się z twórczą autoprezentacją umiejętności, wykorzystując najsłynniejsze sceny filmowe. Tegorocznym projektem Naszego Domu był film pt. "Conan - Godzina Smoka".