Czytaj więcej...Na Placu Wolności w Nisku 15 sierpnia miały miejsce uroczyste obchody z okazji Święta Wojska Polskiego. W uroczystościach uczestniczyli m.in. Julian Ozimek, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Waldemar Ślusarczyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w Sanktuarium świętego Józefa. Następnie uczestnicy na czele z Kompanią Honorową Garnizonu Nisko, harcerzami, pocztami sztandarowymi, Mażoretkami i Orkiestrą Dętą OSP z Zarzecza przemaszerowali na Plac Wolności, gdzie odbył się Apel Poległych. W dalszej części uroczystości delegacja Garnizonu Nisko oraz przedstawicie władz złożyli wieńce pod pomnikiem Wdzięczności. Chwilę później zagrzmiała salwa honorowa.

Czytaj więcej...

ico wodaW związku z awarią na Stacji Uzdatniania Wody w Nisku i planowanym jej usunięciem od wieczora godz 22:00 10.08.2017r. mogą nastąpić przerwy w dostawie wody do chwili usunięcia awarii.

Na wszelki wypadek, proszę o zrobienie sobie zapasów. Jednocześnie prosimy o maksymalną oszczędność wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Z poważaniem
Zbigniew Kuziora
MZK Nisko sp. z o.o.
37-400 Nisko
ul. Szklarniowa 1
tel. 15 841-55-65

Czytaj więcej...Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła termin rekrutacji do III – ostatniej edycji projektu „Czas na Karierę” realizowanego w ramach działania 7.1 RPO WP.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 16.08.2017 r.- 15.09.2017r.

 

Projekt jest skierowany do kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamierzających aktywnie powrócić na rynek pracy. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenach wiejskich oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Projekt obejmuje osoby zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcie  zatrudnienia w skład, którego wchodzi:

  • Doradztwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD);
  • Szkolenia miękkie oraz zawodowe wg potrzeb kończone uzyskaniem certyfikatu;
  • Pośrednictwo pracy i doradztwo kariery;
  • Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo, szkolenia i pośrednictwo pracy;
  • 6 - miesięczne staże na stanowiskach pracy zgodnych z ukończonym certyfikowanym szkoleniem zawodowym – 1750zł/mc;
  • Wsparcie Trenera kariery przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!