Czytaj więcej..."Odkrywanie Niska, szlakiem ważnych dla miasta inwestycji" - pod takim hasłem 26 maja odbyła się wycieczka rowerowa z okazji obchodów 85-lecia nadania praw miejskich Nisku.

Czytaj więcej...Światowy dzień bez tytoniu 2018 będzie koncentrować się na wpływie tytoniu na zdrowie sercowo-naczyniowe ludzi na całym świecie.

 Światowy dzień bez tytoniu 2018 ma na celu:

  • Podkreślić powiązania między stosowaniem wyrobów tytoniowych, a chorobami serca i innymi chorobami sercowo-naczyniowymi.
  • Zwiększenie świadomości wśród ogółu społeczeństwa na temat wpływu palenia tytoniu i ekspozycji na bierne palenie tytoniu na zdrowie układu sercowo-naczyniowego.
  • Zapewnienie społeczeństwu, rządom i innym osobom możliwości zaangażowania się w promowanie zdrowia serca poprzez ochronę ludzi przed używaniem wyrobów tytoniowych.
  • Zachęcać kraje do wzmocnienia wdrażania sprawdzonych środków kontroli tytoniu MPOWER zawartych w FCTC WHO.

Czytaj więcej...Klub Młodego Odkrywcy „DA VINCI” z PSP Nr 5 w Nisku 26 maja 2018 r. wziął czynny udział w Pikniku Nauki EKSPLORACJE w Rzeszowie, organizowanym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes, Uniwersytet Rzeszowski i Stowarzyszenie EKOSKOP.

Piknik Nauki EKSPLORACJE, to przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzacja nauki oraz techniki, propagowanie interaktywnego modelu przekazywania wiedzy i edukacji nieformalnej. To atrakcyjne pokazy naukowe. Specjalnie na potrzeby Pikniku powstało plenerowe miasteczko naukowe przy Zamku Lubomirskich. Mieszkańcy Rzeszowa i przybyli goście z okolic mogli zobaczyć i równocześnie aktywnie uczestniczyć w eksperymentach z dziedziny chemii, biologii, ekologii i fizyki, prezentowanych na 40 stoiskach.

Czytaj więcej...10 maja 2018 r w PSP Nr 1 w Nisku odbył się Gminny Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Wzięli w nim udział przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjów w tereny  Gminy i Miasta Nisko.

Czytaj więcej...