Czytaj więcej...Zapraszamy na spotkanie z Grzegorzem Kasdepke, jednym z najpopularniejszych polskich pisarzy dla dzieci, autorem kultowej już "Kacperiady". Wieloletni redaktor naczelny "Świerszczyka", laureat wielu nagród m.in. im. Kornela Makuszyńskiego spotka się z młodymi czytelnikami 26 września 2017 o godz. 9 w Szkole Podstawowej nr 5 w Nisku.

fot. Kuba Ceran

Czytaj więcej...Stowarzyszenie „Mieszkańcy z Pasją” i  Miejska Biblioteka Publiczna–Filia w Nowosielcu w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Nowosielcu realizują projekt „Huta Młodych Artystów”.

ico infoZ Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Gminie i Mieście Nisko w podprogramie 2016 skorzystało  1030 osób ,  a liczba osób  zwiększała się w każdym miesiącu.

  • Kryteria kwalifikalności do uczestnictwa w programie pomocy żywnościowej

- do dnia 31grudnia 2016 r. dla osoby samotnej dochód nie przekracza 951 zł, zaś dla osoby w rodzinie 771 zł.

- Od 1 stycznia 2017 r. dla osoby samotnej dochód nie przekracza 1258 zł zł, zaś dla osoby w rodzinie 1028 zł.

nisko herbOGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu komunalnego w Nisku.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 t.j.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

w dniach 18 września 2017 r. do 17 listopada 2017r.,

projektu uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu komunalnego położonego na działkach 598 i 719 w obrębie ewidencyjnym 0001 w Mieście Nisko

Z planem można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 7.

W terminie 30 dni można składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie wyłożonego planu do Starosty Niżańskiego za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.