ico info80Gmina Nisko oferuje do sprzedaży najazdową wagę samochodową o nośności 10t. Wymiary
pomostu  6x 2.5 m.

Waga była zamontowana w  2013 r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szklarniowej w Nisku. 

Na komplet składa się: płyta stalowa, 2 najazdy betonowe, czytnik wagi i elektronika. Waga jest sprawna technicznie i używana do chwili obecnej.

Wszystkich  zainteresowanych zakupem proszę o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UGiM Nisko, tel: 158415724.

 

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

ico info80Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2014r Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r ,poz.59 ), Zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Nr 10/18 z dnia 31 stycznia 2018r.w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, Uchwały Rady Miejskiej w Nisku Nr XXXIV/264/ 17 z dnia 22 marca 2017r w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych ,dla których organem prowadzącym jest Gmina Nisko, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów.

Rekrutacją do przedszkoli objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2012-2015 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

 Pełna treść ogłoszenia ico pdf

Załączniki do ogłoszenia ico pdf

Załączniki do ogłoszenia ico word

pies miniZgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Nisko przekazuje do zaopiniowania projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2018 roku”. W opiniowaniu udział mogą wziąć organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy i Miasta Nisko oraz podmioty o których mowa w art. 11a ww. ustawy.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2018 r. - pobierz.

Opinię należy wyrazić w terminie 21 dni licząc od daty zamieszczenia przedmiotowej informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Nisku (tj. do 22.02.2018 r.). Niewydanie opinii w wyznaczonym 21 dniowym terminie oznacza akceptację przedmiotowego Programu.

Opinie i uwagi można składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: 37–400 Nisko, Pl. Wolności 14, w dniach pracy (pon. do pt. w godz. 730 1530) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Referatu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Komunalnej

lgdlogoLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w terminie od 14 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. przeprowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach następujących zakresów tematycznych

  1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1 Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej – limit środków 250 000,00 zł;
  2. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - w ramach Przedsięwzięcia 3.1.2 Punkt wsparcia przedsiębiorczości lokalnej – limit środków 50 000,00 zł;
  3. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Dobre praktyki w zakresie aktywności zawodowej /projekt grantowy/ - limit środków 100 000,00 zł;

W związku z planowanymi naborami wniosków Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkie osoby zainteresowane, szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych, do udziału w spotkaniach informacyjnych. Harmonogram spotkań informacyjnych zamieszczony został poniżej.

Treść ogłoszeń o naborach wniosków, jak również wszelkie niezbędne dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania pod adresem – www.lgdnisko.pl.  Ponadto informujemy, iż zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru, za udział wnioskodawcy w spotkaniu informacyjnym przyznawane są punkty na etapie oceny i wyboru wniosków przez Radę LGD.

Harmonogram spotkań informacyjnych

 

Lp.

Miejscowość

Miejsce spotkania

Termin Spotkania

Godzina spotkania

1

Rudnik nad Sanem

Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem – sala posiedzeń

12.02.2018 r.

11:00

2

Ulanów

Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie – sala narad

12.02.2018 r.

14:00

3

Krzeszów

Urząd Gminy w Krzeszowie – sala narad

13.02.2018 r.

11:00

4

Jarocin

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie

13.02.2018 r.

14:00

5

Nisko

Urząd Gminy i Miasta w Nisku – sala narad

14.02.2018 r.

14:00

6

Harasiuki

Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach

15.02.2018 r.

10:00

7

Jeżowe

Urząd Gminy w Jeżowem – sala narad

15.02.2018 r.

14:00

 

logonck smallKoncert Noworoczny należy do cyklicznych imprez organizowanych przez Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”. Tegoroczna edycja tego artystycznego przedsięwzięcia miała miejsce 26 stycznia 2018 r., w przededniu rozpoczynających się ferii zimowych. Koncert stanowił także podsumowanie I półrocza naszego artystycznego sezonu. W klimat koncertu, wszystkich zgromadzonych, wprowadzili  młodzi artyści z zespołów wokalnych, tanecznych i instrumentalnych działających w NCK „Sokół” w Nisku i jego oddziałach w Nowosielcu i Zarzeczu. Gościnnie zaprezentował się zespół „Kik” z Domu Kultury w Pysznicy. Scena wypełniła się śpiewem, muzyką i tańcem wykonanym przez blisko 200 młodych artystów z kilkunastu artystycznych zespołów. Wszystkie prezentacje przygotowane zostały pod kierownictwem  instruktorów NCK „Sokół”. Choreografię do sześciu niżańskich grup tanecznych przygotowała p. Teresa Świdecka - Węglarz. Opieką merytoryczną zespoły taneczne z Zarzecza otacza p. Natalia Stępniowska natomiast nad grupami tanecznymi z Nowosielca czuwa p. Iwona Zaguła. Występ niżańskich solistek  przygotowany został przez p. Teresę Myśliwiec, a wokalistki z Nowosielca przygotowała p. Jolanta Krawiec.  Niewątpliwą atrakcją koncertu był występ młodzieżowego zespołu wokalno – instrumentalnego prowadzonego przez p. Henryka Rzucidło.

Prezentacjom scenicznym towarzyszyła wystawa prac uczestników zajęć plastycznych prowadzonych przez artystów plastyków: p. Izabelę Pataraniak i Stanisława Świecę.

Zwieńczeniem koncertu było wspólne wykonanie przez wszystkich występujących oraz licznie zgromadzoną publiczność utworu „Znak pokoju”.

 

Zobacz galerię zdjęć ico foto