Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Trwa rozbudowa Niżańskiego Centrum Kultury  „Sokół” w Nisku. Realizacja inwestycji potrwa do końca roku. Po tym czasie mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z nowoczesnego i funkcjonalnego obiektu oraz szerokiej oferty kulturalnej.

Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” jest realizowane w ramach projektu "Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola", na który Gmina Nisko pozyskała dofinansowanie. Środki zostały przyznane z RPO WP na lata 2014-2020 (działanie 4.4 Kultura).

Czytaj więcej...Ogromny sukces odniosła uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku na osiedlu Podwolina - Oliwia Skrzypek. Została  laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Czytaj więcej...DYSTRYBUCJA  ŻYWNOŚCI dla osób najbardziej potrzebujących w Gminie i Mieście Nisko z Programu Operacyjnego FEAD 2014-2020 przez Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Malce w Nisku: