Czytaj więcej...Tradycyjnie w ostatni weekend sierpnia odbyła się impreza Dni Niska – Święto Chleba. Siedemnastą edycję dwudniowej imprezy rozpoczął VII Niżański Rajd Pojazdów Zabytkowych oraz cieszący się dużym zainteresowaniem II Bieg uliczny „Nisko na piątkę”. Występy sceniczne rozpoczęli młodzi soliści z NCK „Sokół”, po których nastąpiła ceremonia dekoracji zwycięzców niżańskiego biegu.

Wieczór upłynął w rytmach muzyki disco polo, a muzycy z zespołów „Faster” i „Megustar” przekonali się, że także w Nisku mają swoich fanów. Sobotni wieczór zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Atlantic”.

Drugi dzień niżańskiego święta rozpoczęła Msza św. w Sanktuarium św. Józefa w Nisku, po której uczestnicy barwnym korowodem prowadzonym przez Reprezentacyjną Sekcję Taneczną Mażoretek NCK „Sokół” oraz Orkiestrę Dętą OSP z Zarzecza, przeszli na Stadion MKS „Sokół”. Po prezentacjach tanecznych mażoretek gospodarz miasta – Burmistz Gminy i Miasta Nisko Pan Julian Ozimek oficjalnie powitał zaproszonych gości, a szczególnie Burmistrzów z Miast Partnerskich: Burmistrza Gródka z Ukrainy Pana Romana Kuszczaka, Burmistrza Semerova na Słowacji Pana Mariana Kečkéša oraz Burmistrza Miasta Fehergyarmat z Wegier Pana Csaba Pétera i rozpoczął imprezę obdarowując zaproszonych gości pamiątkowym chlebkiem.

  Niedzielne prezentacje sceniczne rozpoczęły lokalne zespoły: Chór „Echo” Klubu Seniora w Nisku, zespoły taneczne i wokalne NCK „Sokół” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”. Barwnie i kolorowo zrobiło się na scenie za sprawą rewii kabaretowej „VIVA MIRAŻ”, a do wspólnego śpiewania porwał zgromadzoną publiczność zespół biesiadny „EFEKT”. Nie zabrakło także muzyki rockowej, którą zapewniły zespoły „Erannie”, „Popovacula” oraz „Fever”. Niezapomniane wrażenie zostawił koncert gwiazdy wieczoru – zespół ZAKOPOWER, który zgromadził na stadionie kilkutysięczną publiczność.

Najmłodsi uczestnicy imprezy korzystali z wesołego miasteczka, pokazów cyrkowych oraz licznych konkursów. Niecodzienne atrakcje stanowiły pokazy Klubu ICON Fitness oraz prezentacja drużyny kolarskiej Voster Uniwheels Team.

Imprezie towarzyszyły prezentacje stoisk wystawienniczych z rękodziełem artystycznym oraz stoisk lokalnych firm, prezentujących swoje usługi i produkty. Akcenty kulinarne zapewniły Koła Gospodyń Wiejskich z Nowosielca, Racławic i Zarzecza, a gamę wyrobów piekarniczych swojej piekarni pięknie zaprezentowała Gminna Spółdzielnia „SCh” w Nisku.

Organizatorzy imprezy mają nadzieję, że atrakcyjny program, liczne atrakcje oraz słoneczna pogoda zapewniły wspaniały wypoczynek i relaks.

Zobacz galerię zdjęć ico foto

jakoscwodyW związku z mikrobiologicznym zanieczyszczeniem wody z wodociągu sieciowego w Nisku, informuję, że analiza próbek wody przeprowadzona w dniu 23.08.2017 r. przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nisku, wykazała obecność bakterii z grupy coli, a nie chorobotwórczej bakterii Escherichia Coli /E.coli/ co stanowi zasadnicza róznicę.

W związku z powyższym informowanie mieszkańców na portalach społecznościowych o bakterii E.coli jest niezgodne ze stanem faktycznym tym bardziej, że w decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku i zamieszczonej na stronie internetowej Gminy i Miasta Nisko była informacja o bakteriach z grupy coli. Czyżby ktoś chciał celowo wprowadzić mieszkańców w błąd?

Obecność bakterii z grupy coli nie miała takiego znaczenia zdrowotnego jak ewentualna obecność bakterii E.coli, którym to zwrotem, uważam celowo, posługuje się PSG, aby podburzyć społeczenstwo.

sport naborBurmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że od dnia 29.08.2017r. do dnia 13.09.2017r. kluby sportowe działające na terenie Gminy i Miasta Nisko mogą się ubiegać o dotacje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2016.176 j.t.) oraz uchwały nr LII/451/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10 listopada 2010r.

W celu uzyskania dotacji celowej należy złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały LII/451/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10 listopada 2010r. Wnioski należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko (pok. Nr 12), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego bądź innej ewidencji, lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, 
 • kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
 • oświadczenie o aktualnym numerze rachunku bankowego; 
 • sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 (w przypadku podmiotów działających krócej – za okres działalności).
 • sprawozdanie finansowe za rok 2016 (w przypadku podmiotów działających krócej – za okres działalności).

 

pobierz wniosek

Czytaj więcej...

ico infoKOMUNIKAT!!!

W WODZIE PODAWANEJ ZE STACJI UZDATNIANIA W WODOCIĄGU NISKO STWIERDZONO OBECNOŚĆ BAKTERII  Z GRUPY COLI.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WODA NIE NADAJE SIĘ DO CELÓW SPOŻYWCZYCH.

OBECNIE PROWADZONE SĄ DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU WYELIMINOWANIE ZANIECZYSZCZENIA W WODOCIĄGU.

 KOMUNIKAT MZK NISKO WS. OBECNOŚCI BAKTERII COLI W WODOCIĄGU NISKO

Decyzja PPIS w Nisku z dnia 25.08.17r. ws. braku przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego w Nisku (pdf)

 

WODA DLA MIESZKAŃCÓW PRZEZNACZONA DO CELÓW SPOŻYWCZYCH BĘDZIE WYDAWANA W OKREŚLONYCH PUNKTACH NA TERNIE MIASTA NISKO (lista poniżej).

W SOŁECTWACH ZARZECZE, NOWOSIELEC, KOŃCZYCE WODA JEST ZDATNA DO SPOŻYCIA I SPEŁNIA WSZELKIE WYMOGI SANITARNE.

OSOBY DO KONTAKTU:

TOMASZ WASIUTA – MZK NISKO TEL. 500 062 596

PAWEŁ WARCHOŁ – INSPEKTOR DS. OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO TEL. 603 261 066

LISTA PUNKTÓW, W KTÓRYCH WYDAWANA BĘDZIE WODA DO CELÓW SPOŻYWCZYCH NA TERENIE MIASTA NISKO:

 1. OSIEDLE MALCE – KOŚCIÓŁ, SZKOŁA
 2. ULICA OSIEDLE – PARKING PRZY SKLEPIE
 3. OSIEDLE MOSKALE – PUNKT U ZBIEGU ULIC LEŚNEJ I WESOŁEJ
 4. ULICA SZKLARNIOWA – PRZY BUDYNKU MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
 5. OSIEDLE TYSIĄCLECIA – PRZY KOŚCIELE ORAZ NA PARKINGU PRZY SZKOLE
 6. OSIEDLE TYSIĄCLECIA – PRZY GALERII TESCO
 7. CENTRUM MIASTA – PLAC WOLNOŚCI PRZY POMNIKU WDZIĘCZNOŚCI
 8. ULICA KWIATKOWSKIEGO – TARG MIEJSKI
 9. ULICE KOLEJOWA, DWORCOWA – PRZY BUDYNKU PKP
 10. OSIEDLE BARCE – PARKING NADLEŚNICTWA
 11. ULICA DŁUGA – SKLEP PSS
 12. OSIEDLE WARCHOŁY ULICA PIASKOWA – PARKING PRZY SZKOLE
 13. OSIEDLE WARCHOŁY ULICA RZESZOWSKA – PRZY SKLEPIE P. PIOTRA NAPOROWSKIEGO
 14. SKRZYŻOWANIE ULIC NOWEJ I WIEJSKIEJ
 15. OSIEDLE PODWOLINA – PARKING PRZY KOŚCIELE I PRZY SZKOLE
 16. RACŁAWICE – PARKING PRZY KOŚCIELE
 17. WOLINA – PRZY DOMU KULTURY
 18. NOWA WIEŚ – PRZY DOMU LUDOWYM.