Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla MALCE w Nisku informuje, że dystrybucja żywności w formie paczki żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD odbędzie się w Nisku w budynku przy ul. Sandomierskiej 8 (obok piekarni PSS, za sklepem Media Expert) w następujących terminach:

Czytaj więcej...

W pierwszych dniach listopada obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych oraz Zaduszki. W tym pełnym zadumy okresie pamiętamy o zmarłych Honorowych Obywatelach Gminy i Miasta Nisko, osobach Zasłużonych, Pracownikach Urzędu Gminy i Miasta w Nisku oraz Żołnierzach, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny.

nisko herbCałkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr RPPK.04.04.00-18-0102/16-00 zawartą w dniu 30 maja 2017 r. wynosi:

14 794 970,83 PLN, w tym:

   6 000 000,00 PLN - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   8 794 970,83 PLN - wkład własny Gminy Stalowa Wola, Gminy i Miasta Nisko oraz Gminy Pysznica.

OKRES REALIZACJI

31.07.2017 r. – 31.10.2018 r.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zapewnienie ochrony i dostępu do unikalnych dóbr kultury oraz wprowadzenie nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowa Wola w oparciu o prowadzoną działalność instytucji kultury z terenu Stalowej Woli, Niska i Pysznicy.

Zobacz więcej informacji w pliku pdf ico pdf

Czytaj więcej...Burmistrz Gminy i Miasta Nisko przyznał stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki nauczania oraz spełnili kryteria określone regulaminem przyznawania stypendiów uchwalonym przez Radę Miejską w Nisku.

To kolejny rok, kiedy Burmistrz docenia osiągnięcia uczniów, motywując ich do dalszej pracy, do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.