Czytaj więcej...Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach  realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014-2020 (Dz. U. 2014 poz.1146 ze zm.) ogłasza  otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Więcej informacji pod adresem: http://bip.nisko.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/389559/gmina_nisko_plac_wolnosci_14_37400_nisko_na_podstawie_art_33_ust

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Zdjęcia: Renata Gawlińska

Czytaj więcej...Wieniec dożynkowy Koła Gospodyń w Zarzeczu wykonany na dożynki powiatowe w Jarocinie 2017r otrzymał I miejsce na 17 wystawionych wieńców. Tym samym plecionka z Zarzecza uzyskała nominację na dożynki wojewódzkie, które odbędą się 27 sierpnia w Długiem – gmina Zarszyn, powiat sanocki.

Czytaj więcej...Na Placu Wolności w Nisku 15 sierpnia miały miejsce uroczyste obchody z okazji Święta Wojska Polskiego. W uroczystościach uczestniczyli m.in. Julian Ozimek, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Waldemar Ślusarczyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w Sanktuarium świętego Józefa. Następnie uczestnicy na czele z Kompanią Honorową Garnizonu Nisko, harcerzami, pocztami sztandarowymi, Mażoretkami i Orkiestrą Dętą OSP z Zarzecza przemaszerowali na Plac Wolności, gdzie odbył się Apel Poległych. W dalszej części uroczystości delegacja Garnizonu Nisko oraz przedstawicie władz złożyli wieńce pod pomnikiem Wdzięczności. Chwilę później zagrzmiała salwa honorowa.