ico infoDziałanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nisku, w dniach:

26 października 2017r. (czwartek)
w godz. 8.30 – 15.30

27 października 2017r. (piątek)
w godz. 8.00 – 11.00

30 października 2017r. (poniedziałek)
w godz. 8.00 – 15.00

Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.

ico infoObwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia  wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego.

Zobacz dokument pdf

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...W tym roku, już po raz 11, została zorganizowana Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków „IWIS 2017”. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym RP i Politechniką Warszawską, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy .

Tegoroczna edycja odbyła się w dniach od 9 do 11 października 2017 roku, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

 

ico info

W dniu 10.10.2017 r. zostały zakończone prace związane z demontażem i utylizacją azbestu na terenie Gminy Nisko. Inwestycja ta jest realizacją „Utylizacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Nisko 2017”. Na podstawie umowy dotacyjnej Nr 134/2017/OZ/R/DA z dnia 06.07.2017 r., całkowity koszt inwestycji w roku 2017 wyniósł 16 344,41 zł, z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie – 2022,16 zł i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2888,80 zł. W ramach przeprowadzonych prac dokonano demontażu 1295 eternitowych pokryć dachowych, oraz zutylizowano 30,89 Mg odpadów zawierających azbest.

  
wfosigw rzeszow  

Program współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 nfosigw