wybory urna ludzikiW związku z uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r.  dotyczącymi zmiany zasad powoływania i ustalenia zadań urzędników wyborczych w załączeniu podajemy do wiadomości:

 1. Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 13 marca 2018 r. o zmianach w naborze na urzędników wyborczych, w tym o zmianie liczby urzędników wyborczych i przedłużeniu terminu dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 1. Zestawienie - Liczba urzędników wyborczych po zmianach powoływanych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu
 2. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
 3. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
 4. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej zawarte w piśmie ZPOW-501-14/18 dotyczące zatrudnienia kandydatów na urzędników wyborczych

 

Zwracamy uwagę, że:

 • nastąpiła zmiana liczby urzędników wyborczych powoływanych w gminach: Kolbuszowa, Mielec – gmina miejska, Nisko, Stalowa i Tarnobrzeg.
 • został przedłużony do 6 kwietnia termin składania zgłoszeń na kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Pobierz dokumenty ico zip

Czytaj więcej...Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której fundatorem i założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych POPON, realizuje obecnie projekt "Technologia – Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja czyli TEKA ABSOLWENTA - Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia" współfinansowany ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "ABSOLWENT".

Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych zamieszkujących min. województwo podkarpackie, którzy:

 • są mieszkańcami jednego z 6 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego;
 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej; w przypadku absolwentów – posiadających dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu;
 • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
 • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

W ramach działania zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.

Dodatkowo osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci:

 • bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych w tym min kurs prawa jazdy, kursy językowe, kursy projektowania graficznego, - sfinansowanie zdobycia uprawnień zawodowych w tym min. licencja wyceny nieruchomości, uprawnienia elektryczne,
 • 3 miesięcznych staży zawodowych ze stypendium stażowym oraz w uzasadnionych przypadkach wraz z dodatkiem motywacyjnym - wsparcia zatrudnienia i samo zatrudnienia (wsparcie pomostowe dla osób zakładających własną działalność gospodarczą).

Zapewniamy wsparcie trenera pracy, doradcy zawodowego, psychologa, prawnika.

Projekt realizowany jest od 15 grudnia 2017 r. do 31 marca 2019 r.

Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta.

Deklaracja zgłoszeniowa online

http://www.fazon.pl/index.php?option=com_proforms&view=form&jid=1&Itemid=147http://www.fazon.pl/index.php?option=com_proforms&view=form&jid=1&Itemid=147

 

Czytaj więcej...Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” artystycznie uczciło tegoroczne Święto Kobiet. Trzy formacje niżańskiej placówki kulturalnej przygotowały okolicznościowy program. Piosenki i utwory muzyczne zaprezentowane przez solistki i zespół „Fuego” oraz młodzieżowy zespół wokalno – instrumentalny przeplatane były poezją recytowaną przez niżańskich aktorów Teatru „Kontynuacja”. Zwieńczeniem wieczoru był mini recital w wykonaniu Dominika Dudzika przy akompaniamencie gitarzysty Dominka Maślacha.

Czytaj więcej...Regulamin konkursu literackiego „Opowiem Wam legendę...”
1. Cele konkursu:
• rozbudzanie zainteresowań literackich;
• rozwijanie wyobraźni;
• zainteresowanie uczestników konkursu lokalną przyrodą i historią;
• promowanie terenów Niska.

Czytaj więcej...Dystrybucja  żywności dla osób najbardziej potrzebujących w Gminie i Mieście Nisko z Programu Operacyjnego FEAD 2014-2020 przez Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Malce w Nisku: