ico infoGmina Nisko w ramach projektu Mobilny MOF Stalowej Woli realizuje od 2017 roku zadanie pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko”.

W roku ubiegłym w ramach powyższego zadania wybudowano centrum przesiadkowe u zbiegu ulic 11-Listopada i PCK, ścieżkę pieszo-rowerową wokół zbiornika wodnego, ścieżkę pieszo-rowerową od skrzyżowania z ulicą Jana do skrzyżowania z ulicą Nową-Boczną.

Nisko, dnia 10.05.2018r.

ico info

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko  informuje, że Stowarzyszenie Turystyczno-Ekologiczno-Przyrodnicze Ziemi Niżańskiej ul. Słoneczna 65, 37-400 Nisko, zostało wybrane na Partnera do wspólnej realizacji projektu pn.: „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku z uwzględnieniem ochrony miejsc różnorodności biologicznej”.

Czytaj więcej...

nieruchomoscDziałając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) i Zarządzenia Nr 56/2018 z dnia 08 maja 2018 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 10 maja 2018 r. do 01czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany.

 

Czytaj więcej...