Czytaj więcej...Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła termin rekrutacji do III – ostatniej edycji projektu „Czas na Karierę” realizowanego w ramach działania 7.1 RPO WP.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 16.08.2017 r.- 15.09.2017r.

 

Projekt jest skierowany do kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamierzających aktywnie powrócić na rynek pracy. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenach wiejskich oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Projekt obejmuje osoby zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcie  zatrudnienia w skład, którego wchodzi:

  • Doradztwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD);
  • Szkolenia miękkie oraz zawodowe wg potrzeb kończone uzyskaniem certyfikatu;
  • Pośrednictwo pracy i doradztwo kariery;
  • Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo, szkolenia i pośrednictwo pracy;
  • 6 - miesięczne staże na stanowiskach pracy zgodnych z ukończonym certyfikowanym szkoleniem zawodowym – 1750zł/mc;
  • Wsparcie Trenera kariery przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Za nami pierwszy Niżański Piknik Łowiecki, który został zorganizowany przez NCK „Sokół” i Urząd Gminy i Miasta Nisko we współpracy z Kołami Łowieckimi: „Bażant” Nisko, Knieja „Stalowa Wola”, „Głuszec” Tarnobrzeg, „Sygnał” Nisko oraz Nadleśnictwem Rudnik.

Impreza miała na celu ukazanie, że łowiectwo to nie tylko polowanie, ale wiele innych aspektów jak: hodowla, obcowanie z przyrodą czy kultura łowiecka.

ico infoNa wniosek Burmistrza Gmina Nisko przystąpiła do realizacji Projektu pn. „Remont i doposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Wolinie” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.

Koszt całkowity inwestycji wynosi 29520 zł. Gmina Nisko dofinansowała zadanie kwotą 18 536 zł.

Realizacja projektu podniesie jakość wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w Wolinie i pozwoli na realizację przedsięwzięć społecznych w obszarze kulinarnym – kursy, warsztaty kulinarne itp.

Czytaj więcej...Trwa budowa sali gimnastycznej i infrastruktury okołosportowej przy Zespole Szkół w Zarzeczu. Pod koniec listopada sala zostanie przekazana na użytek uczniów.

Inwestycja od dawna była wyczekiwana przez mieszkańców Zarzecza, szczególnie przez uczniów i środowisko nauczycieli. Do tej pory dzieci korzystały z niewielkiej i nieco archaicznej w wyposażenie sali przy szkole. Teraz to się zmieni, bo do dyspozycji będą miały pełnowymiarową halę sportową z niezbędną infrastrukturą.