Czytaj więcej...Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Nisku: Katarzyna Chrapko i Jakub Porcja znaleźli się w gronie innowatorów nagrodzonych na światowych targach innowacji w 2015. Giełda wynalazków odbyła się 24 marca 2016r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Patronat honorowy nad tą wspaniałą imprezą naukową sprawowali Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW), Rada Główna Instytutów Badawczych, Urząd Patentowy RP oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Czytaj więcej...Głównym zadaniem Sekcji jest edukacja żeglarska dzieci w wieku 7 – 13 lat, jednak w pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci w wieku 7 - 9 lat.

Planowane zajęcia szkoleniowe (zarówno teoretyczne, jak i praktyczne) prowadzone będą w weekendy od początku maja 2016 r. do końca kwietnia 2017 r.

Czytaj więcej...„KNOW AMERICA” to konkurs organizowany od 13 lat przez Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi i Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Konkurs składający się z 3 etapów jest sprawdzianem wiedzy o historii, kulturze, gospodarce, uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych USA. Etap pierwszy ma formę internetowego testu i jest otwarty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Czytaj więcej...23 marca 2016 r. pierwsi niżańscy licealiści otrzymali stypendia Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków. Celem działań organizacji jest fundowanie stypendiów socjalnych, sportowych i naukowych dla uczniów liceum. Fundacja organizuje na terenie szkoły akcje promujące ochronę zdrowia dzieci i młodzieży, szkolenia dla przyszłych wolontariuszy. Wspiera również zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin.

Przyznane stypendia uwzględniły osiągnięcia uczniów za okres od września 2015 roku do stycznia 2016 roku. Listy gratulacyjne wręczyła licealistom Anna Straub, z upoważnienia Prezesa Fundacji Tadeusza Kulczyka.