Czytaj więcej...Gmina Nisko zakończyła jedną z ważniejszych inwestycji drogowych jakie realizowała w 2015 roku. Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie remontu dróg gminnych, położonych na terenie Osiedla Centrum w Nisku” swym zakresem objęło aż 8 ulic w centrum miasta. Oficjalne przekazanie dróg do użytku odbyło się 14 grudnia.

Pod koniec 2014 roku Wojewoda Podkarpacka Małgorzata Chomycz-Śmigielska ogłosiła listę rankingową najlepiej przygotowanych wniosków na dofinasowanie inwestycji drogowych w ramach programu pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II bezpieczeństwo – dostępność – rozwój” zwanego „Schetynówką”. Znalazło się na niej również Nisko, które otrzymało dofinansowanie na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie remontu dróg gminnych, położonych na terenie Osiedla Centrum w Nisku”.

Czytaj więcej...We wtorek, 8 grudnia 2015 r. w Gimnazjum nr 1 w Nisku w ramach realizowanego projektu „Młodzi odkrywcy eksplorują prawa przyrody” odbył się II Festiwal Nauki. Organizatorami były Niżańskie Kluby Młodego Odkrywcy: „Mały Fizyk”, „daVINCI”
i „Delta 3”. Festiwal odbył się dzięki dofinansowaniu z Urzędu Gminy i Miasta Nisko, które pozyskali opiekunowie grup, Danuta Nycz, Anna Dybka, Jacek Piotrowski.

finanseBurmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że zgodnie ze zmianą przepisów podatkowych od dnia 1 stycznia 2016roku podatek od nieruchomości, rolny i leśny do kwoty100 zł jest płatny w terminie pierwszej raty tj. do dnia 15 marca każdego roku.