Czytaj więcej...Centrum przesiadkowe dla mieszkańców Niska przy ulicy 11-go Listopada jest już gotowe. Inwestycja realizowana w ramach „Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Stalowej Woli” przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia mobilności osób mieszkających poza Niskiem.

Inwestycja pod nazwą „Budowa centrum przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II” została już zakończona. Do tej pory niewielki plac u zbiegu ulic 11-go Listopada i Wolności szpecił miasto. Całość została uporządkowana, powstał ładny obiekt z zadaszoną wiatą i kilkanaście miejsc parkingowych.

Czytaj więcej...Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku-Filia Biblioteczna w Nowosielcu i Stowarzyszenie „Mieszkańcy z Pasją w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Nowosielcu zrealizowali projekt „Huta Młodych Artystów”. Honorowym patronatem  w/w wydarzenie zostało objęte przez Pana Roberta Bednarza Starostę Niżańskiego i Pana Juliana Ozimka Burmistrza GiM Nisko.

nieruchomoscDziałając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 139/2017 z dnia 10 października 2017r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 12 października 2017r. do 02 listopada 2017r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Wykaz nieruchomości ico pdf

Zobacz więcej informacji:

wybieramwybory.pl                pkw.gov.pl

 

Czytaj więcej...