Gmina i Miasto Nisko informuje wszystkich mieszkańców, którzy złożyli ankiety dotyczące udziału w projekcie „Energia z Odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko”, że został wyłoniony wykonawca: Firma SOLARPOL z Sułkowic, która będzie opracowywać dokumentację projektową dla każdego budynku.

Od dnia 17.10.2016 r. do 15.12.216 r. projektanci będą dokonywać przeglądów technicznych Państwa budynków.

Właściciele budynków zakwalifikowanych przez projektanta do programu proszeni są o zgłoszenie się z dowodami osobistymi do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku celem podpisania umowy użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu: „Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko”.

Umowy będą podpisywane w pokoju nr 7 Urzędu Gminy i Miasta w Nisku w godz. od 800 do 15 00 .

Załączniki do pobrania:

  1. Umowa użyczenia – zestaw solarny.

  2. Umowa użyczenia – zestaw fotowoltaiczny.