Gmina i Miasto Nisko informuje wszystkich mieszkańców, którzy złożyli ankiety dotyczące udziału w projekcie „Energia z Odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko”, że został wyłoniony wykonawca: Firma SOLARPOL z Sułkowic, która będzie opracowywać dokumentację projektową dla każdego budynku.

Od dnia 17.10.2016 r. do 15.12.216 r. projektanci będą dokonywać przeglądów technicznych Państwa budynków.

Właściciele budynków zakwalifikowanych przez projektanta do programu proszeni są o zgłoszenie się z dowodami osobistymi do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku celem podpisania umowy użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu: „Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko”.

Umowy będą podpisywane w pokoju nr 7 Urzędu Gminy i Miasta w Nisku w godz. od 800 do 15 00 .

Załączniki do pobrania:

  1. Umowa użyczenia – zestaw solarny.

  2. Umowa użyczenia – zestaw fotowoltaiczny.

solar panels 1569672Gmina i Miasto Nisko ogłasza dodatkowy nabór ankiet do projektu Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

Ankiety można składać od dnia 14.07.2015r.  do dnia  26.08.2016r.

Zwiększone będzie  dofinasowanie projektu. Wkład własny mieszkańca ulega zmniejszeniu z 30%, o czym mieszkańcy byli informowani na zebraniach, do  ok. 16%.

Nowe zasady obejmują również ankiety złożone w pierwszym terminie naboru.

Zapraszamy mieszkańców do udziału w projekcie.  

Szanowni Mieszkańcy

Proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w projekcie „Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Telefon kontaktowy: 575 312 292

Projekt obejmuje:

1. Zakup i instalację kompletnego układu urządzeń do ogrzewania wody użytkowej z wykorzystaniem energii słonecznej tzw. „solarów”.

2. Zakup i instalację urządzeń fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych.