Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /users/0028/sh200565/www/sh200565.website.pl/rewitalizacja/libraries/cms/application/cms.php on line 471
DELIMITACJA OBSZARU REWITALIZACJI

  • Witamy na stronie poświęconej opracowniu Lokalnego Programu Rewiatalizacji

    Nisko z góry
  • REWITALIZACJA w ramach RPO 2007 - 2013

    Przywrócenie do życia społecznego małych plant miast partnerskich.
prev next

Rewitalizacja

To kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym rzez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych).

Występowanie zjawisk kryzysowych

L.p.

Obszary/sołectwa

Liczba mieszkańców

Degradacja społeczna

Degradacja środowiskowa

Degradacja gospodarcza

Degradacja techniczna

Degradacja przestrzenno - funkcjonalna

Wskaźnik syntetyczny

os.

wsk.

wsk.

wsk.

wsk.

wsk.

wsk.

1.

Osiedle NR 6 Nisko - Podwolina

1 013

-0,03

-0,34

-1,23

-1,01

-0,66

-3,24

2.

Sołectwo Wolina

439

0,65

-0,47

-0,76

-0,63

-1,19

-3,06

3.

Sołectwo Nowa Wieś

319

-0,44

-3,17

0,43

0,51

-0,66

-2,89

4.

Osiedle NR 2 Nisko - Centrum

2 616

-0,46

0,60

-0,08

-2,53

0,25

-1,75

5.

Osiedle NR 1 Nisko - Centrum

2 018

-0,49

0,75

0,01

-1,39

-0,46

-1,10

6.

Osiedle NR 4 Nisko - Malce

1 418

0,44

-0,03

0,17

0,13

-1,12

-0,85

7.

Osiedle NR 5 Nisko - Warchoły

2 084

0,03

-0,67

-0,17

0,51

0,09

-0,24

8.

Osiedle NR 7 Nisko - Moskale

558

0,50

0,81

-0,58

0,88

-1,25

-0,15

9.

Osiedle NR 8 Nisko - Moskale - PGO

978

0,13

0,68

-0,62

0,88

-0,56

0,39

10.

Sołectwo Zarzecze

2 946

0,43

0,13

0,90

0,13

-0,13

1,03

11.

Osiedle NR 3 Nisko - Barce

978

-0,08

0,01

-0,29

0,88

0,42

1,03

12.

Sołectwo Racławice

1 381

0,05

-0,06

1,63

0,51

0,42

2,50

13.

Sołectwo Kończyce

357

-1,18

0,53

0,00

0,51

1,50

2,53

14.

Osiedle NR 9 Nisko - Tysiąclecia

3 565

0,35

0,81

-0,70

0,88

1,86

2,85

15.

Sołectwo Nowosielec

1 610

0,12

0,42

1,29

-0,25

1,50

2,95