Adres urzędu:
Urząd Gminy i Miasta Nisko
Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
woj. podkarpackie

Dane do faktury:

Gmina i Miasto Nisko
Plac Wolności 14,
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Sekretariat Burmistrza:

tel.: +48 15 8415643
fax: +48 15 8415630
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rachunek bankowy:

Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
68 9430 0006 0037 8343 2000 0001

NIP: 6020017509
REGON: 830409442

Biuro Obsługi Klienta:

tel. + 48 15 8415648
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz przyjmuje:

w każdy wtorek: 9:00 - 15:30

Informacje w sprawie rejestracji zgonów:

504 711 204

 
-----------------------------
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
we CZWARTKI INTERESANTÓW NIE PRZYJMUJE

 

==================================

DANE OSOBOWE

Zgodnie z Art 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / t.j. Dz.U. 2016.922/ informuję, że

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina i Miasto Nisko z siedzibą 37-400 Nisko, Plac Wolności 14 reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.

 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 4. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

W działającym w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko Biurze Obsługi Klienta interesanci przychodzący do urzędu mogą pobrać wszystkie obowiązujące wzory wniosków i druków, uzyskać dokładne informacje na temat sposobu załatwiania spraw, kompetencji poszczególnych wydziałów oraz zakresu ich działania. Otrzymają także pomoc przy wypełnianiu dokumentów.
Punkt BOK zlokalizowany jest na parterze głównego budynku Urzędu Gminy i Miasta przy Placu Wolności 14.

Biuro Obsługi Klienta:

Urząd Gminy i Miasta
Plac Wolności 14
37-400 Nisko
tel. + 48 15 8415648
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny pracy urzędu

 

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30

Godziny pracy kasy urzędu
Poniedziałek - Piątek
7:30 - 14:30

-----------------------------

Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
we CZWARTKI
INTERESANTÓW NIE PRZYJMUJE

 

 

Referat Finansowy

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Kierownik Referatu: Elżbieta Mitrowicz

tel. (15) 8415660

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Kierownik Referatu: Stanisława Szymonik

tel. (15) 8415638

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Kierownik Referatu: Zbigniew Drewniak

tel. (15) 8415651

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Kierownik Referatu: Monika Biało-Gajda

tel. (15) 8415644

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Kierownik Referatu: Władysław Pracoń

tel. (15) 8415724

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Organizacji i Kadr

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Sekretarz Gminy: Małgorzata Jakubów

tel. (15) 8415637

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Obsługi Klienta

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Ewa Maślach, Milena Marszalec

tel. (15) 8415648

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główny Specjalista ds. Promocji Gminy

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Amanda Siudy

tel. (15) 8415631

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

ul. Kościuszki 3

37-400 Nisko

Kierownik Referatu: Lucyna Drąg

tel. (15) 8415656   15 8415655

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Radców Prawnych

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Anna Barć
Ewa Bieniowska-Szafran

tel. (15) 8415650

Biuro Rady Miejskiej

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Maria Kopeć; Katarzyna Nawrocka

tel. (15) 8415634

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko pracy ds. obronnych i obywatelskich.

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Barbara Kobylarz

tel. (15) 8415635

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Paweł Warchoł

tel. (15) 8415635

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby dowiedzieć się jak załatwić sprawę:

 • lub wybierz zagadnienie

 

Nazwa jednostkiRealizowane zagadnienia

Referat Finansowy

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Kierownik Referatu:
Elżbieta Mitrowicz
tel. (15) 8415660
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Wybierz Wybierz

 • Podatek leśny - osoby prawne i jednostki organizacyjne
 • Podatek od nieruchomości - osoby prawne i jednostki organizacyjne
 • Podatek od środków transportowych
 • Podatek rolny - osoby prawne i jednostki organizacyjne
 • Ulgi w podatkach na wniosek osób fizycznych
 • Ulgi w podatkach na wniosek osób prawnych, jednostek organizacyjnych
 • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 • Zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego lub o nieruchomościach
 • Zmiana bądź uchylenie w całości lub w części decyzji ostatecznej ustalającej wysokość podatku leśnego w przypadku żądania przez stronę wszczęcia lub wznowienia postępowania podatkowego
 • Zmiana bądź uchylenie w całości lub w części decyzji ostatecznej ustalającej wysokość podatku od nieruchomości w przypadku żądania przez stronę wszczęcia lub wznowienia postępowania podatkowego
 • Zmiana bądź uchylenie w całości lub w części decyzji ostatecznej ustalającej wysokość podatku rolnego w przypadku żądania przez stronę wszczęcia lub wznowienia postępowania podatkowego
 • Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Referat Gospodarki nieruchomościami

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Kierownik Referatu:
Zbigniew Drewniak
tel. (15) 8415651
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wybierz Wybierz

 • Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Nisko, w szczególności na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy
 • Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości (budynku)
 • Najem lokali użytkowych
 • Oddanie nieruchomości w dzierżawę
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Rozgraniczenie nieruchomości
 • Sprzedaż nieruchomości Gminy Nisko w trybie bezprzetargowym
 • Sprzedaż nieruchomości Gminy Nisko w trybie przetargowym
 • Trwały Zarząd
 • Wykup lokalu mieszkalnego
 • Wypłata odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne (gminne)
 • Zamiana nieruchomości z Gminą Nisko

Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Kierownik Referatu:
Monika Biało-Gajda
tel. (15) 8415644
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wybierz Wybierz

 • Decyzja o lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponad lokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym)
 • Decyzja o warunkach zabudowy
 • Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (z jednego wnioskodawcy na drugiego) następuje na wniosek
 • Wydanie decyzji o podziale nieruchomości.
 • Wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wypisu, wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • Zaświadczenie (informacja) wydawana na wniosek z określeniem położenia rzeczowego terenu nieruchomości.

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Kierownik Referatu: Władysław Pracoń
tel. (15) 8415724
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wybierz Wybierz

 

 • Przyjmowanie informacji od osób fizycznych o rodzaju i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje)
 • Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie miasta i gminy Nisko, z wyłączeniem pomników przyrody i drzew rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków
 • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko)
 • Zawiadomienie o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych
 • Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

ul. Kościuszki 3
37-400 Nisko
Kierownik Referatu:
Lucyna Drąg
tel. (15) 8415656; 15 8415655
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wybierz Wybierz

 • Sporządzenie aktu małżeństwa
 • Sporządzenie aktu urodzenia
 • Sporządzenie aktu zgonu
 • Sprostowanie i uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 • Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
 • Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego
 • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
 • Wpis do rejestru wyborców na własny wniosek
 • Wydanie dowodu osobistego
 • Wymeldowanie w trybie decyzji administracyjnej z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące
 • Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
 • Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca
 • Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
 • Zameldowanie na pobyt stały
 • Zaświadczenie z akt ewidencji ludności lub dowodach osobistych

 

Referat organizacji i kadr

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Kierownik Refaratu:
Małgorzata Jakubów
tel. (15) 8415637
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wybierz Wybierz

 • Wypłata kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 • Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 • Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

 • Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych

 • Zezwolenia dla przedsiebiorcow których działalność polega na organizacji przyjęć

 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

 • Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową

 • Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Stanowisko pracy ds. obronnych i obywatelskich.

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Barbara Kobylarz
tel. (15) 8415635
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Świadczenia rekompensujące z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych
 • Uznanie osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym posiadaniu członków rodziny
 • Przyznanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych
 • Uznanie żołnierza czynnej służby wojskowej za żołnierza samotnego
 • Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą stawieniu się do kwalifikacji woskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Paweł Warchoł
tel. (15) 8415635
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Planowanie działalności z zakresu obrony cywilnej.
 • Planowanie działalności z zakresu zarządzania kryzysowego.
 • Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem kancelarii tajnej.
 • Wykonywanie innych zadań w zależności od aktualnych potrzeb i panującej sytuacji.