Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2015/2016 na terenie Gminy i Miasta Nisko
(opracowane na postawie Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. Dziennik Urzędowy MTiGM Nr 10)

zimowe utrzymanie standardy

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2015/2016 r. zostało podzielone na zadania:

 • zadanie nr 1 -  Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Nisko i sołectwa Nowosielec,
 • zadanie nr 2 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw: Racławice, Wolina, Nowa Wieś,
 • zadanie nr 3 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Zarzecze.

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko odpowiada:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Nisko i sołectwa Nowosielec prowadzi firma wyłoniona w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty

Paweł Lach – telefon służby dyżurnej: 530 774 438, 602 780 110

Do obowiązków firmy prowadzącej zimowe utrzymanie dróg należy:

 1. odśnieżanie nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Nisko i sołectwa Nowosielec zgodnie z przyjętymi standardami, według kolejności jak w wykazie – zobacz wykaz ulic,
 2. odśnieżanie chodników, placów i innych ciągów komunikacyjnych - zobacz wykaz,
 3. posypywanie dróg i chodników środkami chemicznymi niechemicznymi oraz ich mieszanki  przy użyciu piaskarek (pługopiaskarek) w celu usuwania  gołoledzi i śliskości na nich występujących.

Wykaz ulic - ze względu na znaczenie komunikacyjne i położenie ulic na terenie miasta ustalono następującą kolejność ich  zimowego utrzymania: Zobacz wykaz w formacie pdf


Za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Racławice, Wolina, Nowa Wieś odpowiada:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw: Racławice, Wolina, Nowa Wieś prowadzi firma wyłoniona w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty

Mariusz Leszczyński – telefon służby dyżurnej: 665 227 909

Do obowiązków firmy prowadzącej zimowe utrzymanie dróg należy odśnieżanie nawierzchni ulic i dróg na terenie sołectw: Racławice, Wolina, Nowa Wieś zgodnie z przyjętymi standardami.

Wykaz ulic dróg: Zobacz wykaz w formacie pdf


Za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa ZARZECZE odpowiada:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Zarzecze prowadzi firma wyłoniona w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty

Anna Płeszka – telefon służby dyżurnej: 796 600 632

Do obowiązków firmy prowadzącej zimowe utrzymanie dróg należy odśnieżanie nawierzchni ulic i dróg na terenie sołectwa Zarzecze zgodnie z przyjętymi standardami.

Wykaz ulic  dróg: Zobacz wykaz w formacie pdf


Za zimowe utrzymanie dróg innych niż gminne na terenie Gminy i Miasta Nisko odpowiadają:

GDDKiA – Rejon w Nisku – tel. (15) 841 22 13

 1. ul. Sandomierska (Nisko),

 2. ul. Wolności (Nisko),

 3. ul. Rzeszowska (Nisko – od ul. Piaskowej),

 4. droga („S-19”) przez Sołectwo Nowosielec,

 5. ul. Rudnicka (Sołectwo Racławice),

 6. ul. Sienkiewicza (Sołectwo Wolina),

 7. ul. Lubelska (Sołectwo Racławice i Zarzecze),

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich – Rejon w Stalowej Woli – tel. (15) 842 14 34

 1. ul. Głowackiego (Nisko),

 2. ul. Mickiewicza (Sołectwo Zarzecze),

 3. ul. Krzeszowska (Sołectwo Zarzecze),

Powiatowy Zarząd Dróg w Nisku – tel. (15) 841 54 16

 1. ul. Dąbrowskiego (Nisko),

 2. ul. Długa (Nisko),

 3. ul. Dworcowa (Nisko),

 4. ul. Kolejowa (Nisko),

 5. ul. Nowa (Nisko),

 6. ul. Osiedle (Nisko),

 7. ul. PCK (Nisko),

 8. ul. Rzeszowska (Nisko – od ul. PCK do ul. Piaskowej),

 9. ul. Słoneczna (Nisko),

 10. ul. Sopocka (Nisko),

 11. ul. Tysiąclecia (Nisko),

 12. ul. Ługowa (Sołectwo Zarzecze),

 13. ul. Starowiejska (Sołectwo Zarzecze),

 14. droga przez Kończyce (od „ S-19” do Rudnika),

 15. droga przez Nowa Wieś (od Sołectwa Wolina do Przędzela),