ressegierki 10W ramach obchodów 85-lecia nadania praw miejskich Nisku Burmistrz Gminy i Miasta zorganizował quiz wiedzy na temat historii, tradycji i kultury Niska pn. „Resse-gierki”.

W dniu 2 czerwca w PSP nr 1 w Nisku odbył się quiz, w którym udział wzięli mieszkańcy z całej gminy. Do rywalizacji przystąpiła zarówno młodzież, jak i dorośli. Test obejmował 85 pytań z zakresu dziejów naszego miasta. „Co znajduje się w herbie Niska?”, „Czyje imię nosi Park Miejski?”, „Jak nazywał się zakład fotograficzny działający w Nisku na początku XX wieku?” Na takie m.in. pytania musieli odpowiedzieć uczestnicy quizu.

Komisja w składzie Zygmunt Kunikowski, Marcin Folta, Zbigniew Kotuła i Janusz Ogiński oceniła test i wyłoniła laureatów. Pierwsze miejsce zdobyła uczennica VII klasy PSP nr 4 w Podwolinie – Alicja Olak, drugie miejsce – Oliwia Skrzypek, również z PSP nr 4 w Podwolinie. Na trzeciej pozycji uplasował się Sławomir Kozarski z Niska.

Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy i upominki.

fot. MBP w Nisku

ressegierki 1ressegierki 2ressegierki 3ressegierki 4ressegierki 5ressegierki 6ressegierki 7ressegierki 8ressegierki 9ressegierki 10ressegierki 11ressegierki 12