otwarcie centrum historii i tradycji 11414 września 2018 r., zostało otwarte „Niżańskie Centrum Historii i Tradycji”, które wchodzi w struktury Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”. Mieści się ono w dawnej Oficynie Pałacowej, w której do niedawna funkcjonowała  Miejska Biblioteka Publiczna.

Uroczystość rozpoczęło symboliczne przecięcie wstęgi , którego dokonali: Burmistrz Gminy i Miasta Nisko – p. Julian Ozimek, Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko – p. Teresa Sułkowska, Skarbnik Gminy i Miasta Nisko – p. Maria Nabrzeska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku – p. Waldemar Ślusarczyk, Dyrektor NCK „Sokół” – p. Alicja Sochacka, autor projektu, architekt  – p. Andrzej Gawlewicz, kierownik referatu rozwoju gospodarczego – p. Stanisława Szymonik, reprezentant firmy wykonującej inwestycję – p. Leszek Nalepa.

Wśród wielu zaproszonych gości, uroczystość otwarcia zaszczyciła swoją obecnością wnuczka niżańskiego poety Jana Marii Gisgesa – Aleksandra Gisges – Dalecka.

Po przemówieniach i podziękowaniach osobom, które zaangażowały się w organizację wystaw inaugurujących otwarcie nowej placówki, głos zabrała p. Renata Czownicka – dyrektor Biura Banku PKO BP – mecenasa kolekcji „Nowy poczet władców Polski” Waldemara Świerzego. Głos zabrał także prezes niżańskiego Koła Numizmatycznego w Nisku – p. Tadeusz Wojcieszyn, który udostępnił prywatne zbiory sztandarów i medali królewskich „Poczet Królów Polski” wg Jana Matejki.

Jednym z elementów programu przygotowanego na okoliczność otwarcia była prezentacja multimedialna z okazji 85 – lecia nadania praw miejskich miastu Nisko, którą przygotował niżański regionalista – p. Mariusz Kowalik. Niespodzianką na zakończenie programu był koncert rzeszowskiego kwartetu smyczkowego „Simple Quartet”.

Nowo powstałe Centrum, dzięki funduszom unijnym, zostało wyremontowane i dostosowane do potrzeb odbiorców, jako placówka o charakterze wystawienniczym. Działalność Centrum będzie opierała się przede wszystkim na organizowaniu ekspozycji eksponatów posiadających wartość historyczną bądź artystyczną (wystawy stałe i czasowe), organizowaniu lekcji historii, spotkań czy projekcji filmowych.

W chwili obecnej, w ofercie „Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji” znajdują się trzy ekspozycje stałe: miejsce pamięci poety Jana Marii Gisgesa, sala „Kawalerów Virtuti Militari” oraz wystawa sztandarów i medali. Dodatkową atrakcją jest wystawa 49 portretów władców Polski pt. „Waldemar Świerzy kontra Jan Matejko”, autorstwa wybitnego grafika Waldemara Świerzego.

Zapraszamy do odwiedzin „Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji” od 1 października 2018 r., w godzinach od 9.00 do 17.00. Zwiedzanie jest bezpłatne. W przypadku grup zorganizowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu ustalenia szczegółów – tel. 15 8412-144. 

Tekst: NCK "Sokół"

Galeria zdjęć