mt_ignore

Harmonogram obchodów

90-lecia nadania praw miejskich Nisku 1933-2023

-------------------------------------------------------------------------

31 marca 2023r.

Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” - uroczysta sesja Rady Miejskiej

Inauguracja obchodów 90-lecia nadania praw miejskich Nisku – odsłonięcie tablicy pamiątkowej pierwszego burmistrza miasta Nisko Teofila Piłata Hol Urzędu Gminy i Miasta Nisko
Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”

Marzec – czerwiec – sierpień 2023r.

„Nisko przyszłości” – konkurs plastyczny dla dzieci

marzec 2023 rozstrzygnięcie konkursu; 1 czerwca 2023 wręczenie nagród – wystawa nad Zalewem Podwolina
Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”

Czytaj więcej...Rok 2023 jest rokiem Jubileuszu 90-lecia Nadania Praw Miejskich dla Niska. Jest to szczególna okazja do uhonorowania osób, które swoją pracą i działalnością społeczną wyróżniły się na arenie naszego miasta. W związku z tym zapraszamy mieszkańców i organizacje do zgłaszania kandydatów, którym nadane zostaną tytuły Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Nisko oraz Zasłużony dla Gminy i Miasta Nisko. Prosimy o składanie wniosków do 30 czerwca 2023r.

Poniżej zamieszczamy wnioski o nadanie tytułów oraz wykaz osób, które tytuły już otrzymały.

Wniosek - Honorowy Obywatel GiM Nisko

Wniosek - Za Zasługi dla GiM Nisko

Wykaz Honorowych Obywateli GiM Nisko oraz Zasłużonych dla GiM Nisko

Czytaj więcej...Uroczysta sesja Rady Miejskiej inaugurująca obchody Jubileuszu 90-lecia nadania praw miejskich dla Niska miała miejsce 31 marca w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”.

20 października 1933 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1933r. o podniesieniu gminy Nisko w powiecie niżańskim, województwie lwowskim do rzędu miast.

W 2023 roku przypada 90. Rocznica nadania Nisku praw miejskich, w związku z tym zaplanowane zostały liczne wydarzenia mające ten ważny akt upamiętnić. Dlatego też głównym punktem uroczystej sesji było podjęcie przez Radnych Rady Miejskiej w Nisku uchwały w sprawie uczczenia Jubileuszu 90. Rocznicy nadania praw miejskich dla Niska.