ico drwalBurmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że posiada do sprzedaży drewno użytkowe z gatunku dąb szypułkowy i dąb czerwony, pozyskane w czasie likwidacji wiatrołomów i wywrotów w Parku Miejskim w Nisku. Oferta przeznaczona jest dla podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą.

W tabeli zostało przedstawione 2 szt. drewna z podaniem wymiarów i cen wywoławczych. Wszyscy zainteresowani mogą składać oferty kupna, w zaklejonych kopertach, w pokoju nr 12 UGiM Nisko, w terminie do dnia 20 kwietnia 2018r. do godziny 11:00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2018 r. o godzinie 12:00, w sali nr 20.

Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł. W złożonej ofercie należy podać dane kontaktowe, NIP, nr. telefonu, gatunek i nr drewna z tabeli oraz oferowaną cenę. Na kopercie należy dopisać „Licytacja drewna”. Płatność przelewem w ciągu 14 dni od wystawieniu faktury.

Sprzedawane kawałki drewna są do obejrzenia w Parku Miejskim – miejsce położenia drewna zaznaczono na załączniku graficznym

Drewno w parku do sprzedaży:

Nr szt

Drzewo/gatunek

klasa

Średnica kłody (cm)

Długość kłody (m)

Objętość kłody (m3)

Cena wywoławcza brutto (zł)

1

Dąb szypułkowy

WD

59

6,00

1,40

500,00

2

Dąb czerwony

WCO

49

3,00

0,44

200,00

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

Julian Ozimek

 

Załącznik graficzny – miejsce położenie drewna w Parku Miejskim w Nisku