ico info80Ogłoszenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujące o uruchomieniu pomocy dla producentów rolnych oraz podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych, którzy w bieżącym roku zostali poszkodowani w wyniku suszy lub powodzi.

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych, powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy w wyniku suszy oraz podatnicy podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych mogą składać wnioski o udzielenie pomocy (na formularzu opracowanym przez ARiMR) do właściwego biura powiatowego ARiMR w terminie od 14 do 28 września br.

Zobacz szczegóły w dokumentach pdf:

pdfogłoszenie 1     pdfogłoszenie 2