logo powietrzeMinisterstwo Środowiska uruchomiło nowy program „Czyste powietrze”, który ma za zadanie dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizację budynków jednorodzinnych.

W ramach w/w programu właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dotację z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację n/w zadań:

  1. Wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe).
  2. Docieplenie budynków.
  3. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
  4. Montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
  5. Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Aby uzyskać dofinansowanie właściciel nieruchomości powinien złożyć stosowny wniosek do WFOŚiGW w Rzeszowie- formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej funduszu. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły, do końca 2029r.

Szczegóły programu dostępne są na n/w stronach internetowych

https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

oraz

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/103-mld-zl-na-poprawe-jakosci-powietrza-w-polsce/

Ulotka programu:

https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2018/wrzesien_2018/Czyste_powietrze/Czyste_powietrze_ulotka.pdf