nisko herbDziałając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) i Zarządzenia Nr 91/2019 z dnia 07 czerwca 2019 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 13 czerwca do 4 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

jpgWykaz nieruchomości do sprzedaży