nieruchomoscDziałając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r poz. 2204) i Zarządzenia Nr 168/2019 z dnia 01 października 2019r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 10 października do 31 października 2019r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 

nieruch do zbycia 2019 10