nieruchomoscDziałając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r poz. 2204) i Zarządzenia Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 9 stycznia do 30 stycznia 2020r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.