wazneKomunikaty z niżańskiego szpitala

Wznowienie przyjęć ostrodyżurowych pacjentów w SPZZOZ w Nisku 

Zmiana organizacji przyjęć pacjentów w Poradniach Specjalistycznych SPZZOZ w Nisku

Zmiana organizacji przyjęć pacjentów w Poradniach Specjalistycznych SPZZOZ w Nisku 

Informacja o odbiorze recept i skierowań