nieruchomoscDziałając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) i Zarządzenia Nr 141/2020 z dnia 08 października 2020r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 15 października 2020 r. do 06 listopada 2020r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany.