ico drwal

Oferta kierowana jest dla podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą. Wszyscy zainteresowani mogą składać oferty kupna, w zaklejonych kopertach, budynku UGiM Nisko, w terminie do dnia 11 do 15 stycznia 2021 r. , do godziny 13:00. Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł. W ofercie kupna można składać dowolnie propozycje dotyczące pkt. 1 i 2 łącznie lub osobno jak i na osobne kłody w pkt. 2 dotyczącym drewna użytkowego.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 15 stycznia o godzinie 14:00, w sali nr 20.