dotacja 1Kolejne, duże środki na lokalne inwestycje zostały przekazane Gminie Nisko w miniony poniedziałek. Tym razem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do Niska trafiło aż 2 239 601 zł.

Symboliczny czek z rąk Rafała Webera Wiceministra Infrastruktury otrzymał 21 lutego Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko. Przekazana dotacja zostanie przeznaczona na rozbudowę ulicy Rzeszowskiej Bocznej II w Nisku.

Koszt zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 102560R ul. Rzeszowskiej Bocznej II w Nisku wraz z budową oświetlenia drogowego w km od 0+003,20 do km 0+696,00” w całości wyniesie 3 732 669 zł. Wkład własny gminy przy pozyskanej dotacji to 1 493 068 zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Rzeszowskiej Bocznej II w Nisku o długości 692,80 m wraz z oświetleniem drogowym. Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowej publicznej drogi gminnej, łączącej powiatową ulicę Rzeszowską nr 1056R, drogę krajową nr 19 oraz ulicę Konwaliową w Nisku.

Lokalna droga, o której mowa, będzie drogą jednojezdniową o dwóch pasach ruchu. Szerokość pasa ruchu wyniesie 2,75 m. Po prawej stronie jezdni zaplanowano pobocze gruntowe o szerokości 0,75 m. Natomiast po stronie lewej na całej długości drogi wybudowany zostanie ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3,0 m. Ponadto w rejonie ul. Rzeszowskiej zaprojektowano przejście dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Ruch rowerów odbywać się będzie po wyznaczonej drodze rowerowej w ramach budowanego ciągu pieszo – rowerowego na całej długości drogi.

Fot. Starostwo Powiatowe w Nisku

dotacja 2dotacja 3