mt_ignore

 

Niżańskie Centrum Historii i Tradycji we współpracy z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej realizują cykl spotkań z kulturą regionu dla dzieci, pod hasłem Mała Akademia Tradycji. Celem spotkań jest przybliżenie dzieciom lokalnych tradycji i kultury ludowej.

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z regionalnymi tradycjami, wiejską modą, zdobnictwem. Poznają elementy krajobrazu kulturowego, takie jak przydrożne krzyże i kapliczki. Będą mieć także możliwość poznać dawne wiejskie zabawy i zabawki. Spotkania odbywać się będą w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji. Poprowadzą je edukatorzy z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, którzy w przystępnej i ciekawej formie przekazują wiedzę na temat etnografii regionu. Na uczestników czekają atrakcje w formie warsztatowej: skrobanie pisanek, przebieranki w dawne stroje, warsztaty bibułkarskie, dawne gry i zabawy. W zajęciach biorą udział grupy uczniów ze szkół podstawowych z Gminy i Miasta Nisko.

NCHiT