flaga ukrainaLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” jest koordynatorem wolontariatu pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie Powiatu Niżańskiego.

W związku z tym, ze względu na duży napływ uchodźców, LGD podejmuje działania zorganizowania w najbliższym czasie grupy wolontariuszy, którzy będą transportowani i wysyłani do pracy do Punktów Recepcyjnych.

Zarejestrowani wolontariusze z Powiatu Niżańskiego będą tworzyć bazę osób, które mają możliwość wyjazdu do pomocy w Punktach Recepcyjnych.

Przy współpracy wojewódzkiej koalicji organizacji z Wojewodą, LGD będzie informowane o potrzebach na granicy (ilu potrzebują wolontariuszy, w którym punkcie i na jaki okres).

Przy współpracy z wójtami/ burmistrzami oraz jednostkami OSP, LGD będzie kierować grupy wolontariuszy do konkretnego Punktu Recepcyjnego.

WSZYSTKIE OSOBY CHCĄCE NIEŚĆ POMOC UCHODŹCOM ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

Bliższych informacji na temat wolontariatu udziela Biuro LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” – tel. 15 8 411 331, Damian Zakrzewski – tel. 728 383 622.