mdp 12W Nisku powołana została Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Młodzi druhowie mają działać we współpracy z OSP i KPPSP.

Pomysłodawcą utworzenia młodocianej grupy pożarniczej był druh Tomasz Kusiak. Swój zamiar omówił z Powiatowym Komendantem Straży Pożarnej w Nisku Krzysztofem Skrzypkiem, który z kolei dał zielone światło do działania i obiecał pomoc. Następnie wraz z Komendantem Powiatowym OSP Mariuszem Czechem, legitymującym się dużym doświadczeniem w pracy z Młodzieżowymi Drużynami, opracowany został wstępny plan działania w jednostce OSP w Nisku. Wielkim wsparciem wykazali się tu Prezesi Robert Waszkiewicz, Zbigniew Kopeć i Naczelnik Kamil Grąza, a także pozostali druhowie z tej jednostki. To dzięki nim dziś mogą odbywać się młodzieżowe spotkania i ćwiczenia.

– Jesteśmy na początkowym etapie działania, dużo się uczymy i poznajemy nawzajem. Przebywa nam chętnych do drużyny młodzieżowej podczas każdej zbiórki. Dzięki pomocy rodziców, którzy wspierają nas na wielu płaszczyznach jest nam o wiele łatwiej. Dziękuję Burmistrzowi Niska Waldemarowi Ślusarczykowi, który cały czas dopinguje nas do działania. Myślę, że do grona wizytówek, którymi może poszczycić się miasto Nisko, niebawem dołączy również nasza młodzieżowa drużyna – mówi opiekun drużyny Tomasz Kusiak.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza rozpoczęła już swoją działalność. Ostatnio uczestniczyła w zorganizowanej przez Football Academy imprezie z okazji 9-lecia jej istnienia. Młodzi druhowie cały czas potrzebują wsparcia finansowego. Pozyskane środki zostałyby przekazane m.in. na doposażenie grupy w stroje sportowe czy uzupełnienie elementów do przeszkód podarowanych wcześniej przez PSP w Nisku. Głównym jednak celem MDP jest zorganizowanie obozu w okresie wakacji, w trakcie którego młodzi druhowie mogliby się przygotować do zawodów powiatowych MDP mających się odbyć we wrześniu tego roku.

MDP powołana została w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Jej członkami mogą zostać dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat. Do podstawowych zadań MDP należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, czy rozwijanie sprawności fizycznej poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki.

  mdp 1mdp 2mdp 3mdp 4mdp 5mdp 6mdp 7mdp 8mdp 9mdp 10mdp 11mdp 13