ulica jana 2Już niebawem rozpocznie się budowa nowej drogi gminnej, ulicy Jana oraz przebudowa drogi leśnej św. Jana w Nisku. Wspólna inwestycja Niżańskiego Samorządu i Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem stała się możliwa dzięki dofinansowaniu, które Lasy Państwowe przekazały na ten cel z Funduszu Leśnego.

Umowę na realizację zadania zawarto w niżańskim magistracie na początku lipca. Podpisy na stosownych dokumentach złożyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Andrzej Tofilski Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem, Monika Tomecka-Kaczor Główna Księgowa Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem oraz Marek Wasyl Sekretarz Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem. Przy podpisaniu umowy obecny był również Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

W ramach zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej ul. Jana w msc. Nisko oraz przebudowa drogi leśnej św. Jana – Działkowa o nr inw.: 220/1501” zostanie utworzona ścieżka rowerowa od figurki św. Jana Nepomucena przy drodze nr 19 na osiedlu Warchoły aż do ulicy Słonecznej na osiedlu Grądy. Droga połączy rekreacyjne tereny na osiedlu Podwolina z terenami leśnymi, a jej długość to w sumie 1600 metrów.

Koszt budowy nowych dróg to w sumie 1 230 000 zł. Dofinansowanie z od Lasów Państwowych stanowi 81% wszystkich wydatków i wynosi 1 000 000 zł.

Otrzymane środki to efekt współpracy Gminy i Miasta Nisko, Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem i Lasów Państwowych. Dzięki współdziałaniu Waldemara Ślusarczyka Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Andrzeja Tofilskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem oraz Zygmunta Byry Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie dotacja trafiła właśnie do Niska i przyczyni się do rozwoju infrastruktury drogowej na tym obszarze. Ogromny wkład w pozyskanie tych pieniędzy miał Marcin Warchoł Wiceminister Sprawiedliwości, bez pomocy którego realizacja wyżej wymienionych projektów nie byłaby możliwa.

Termin wykonania zadania upływa 20 grudnia bieżącego roku.

ulica jana 1ulica jana 3ulica jana 4