umowa oprawy 1W poniedziałek 10 października w niżańskim Urzędzie Gminy i Miasta doszło do podpisania umowy na wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne.

W podpisaniu dokumentów uczestniczyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz Kamil Jamroży Prezes Zarządu Linter Energia Sp. z o.o., wykonawca inwestycji.

Przedmiotem zadania pn. „Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne LED na terenie Gminy i Miasta Nisko” jest demontaż starych i montaż 202 nowych, oszczędnych opraw oświetleniowych na latarniach w wybranych punktach w całej gminie.

Łączny koszt inwestycji wynosi 176 200 zł.

umowa oprawy 2umowa oprawy 3