umowa sopot 1W piątek 21 października w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko została podpisana umowa na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym Sopot i nadanie mu nowych funkcji mieszkaniowych w formie zaprojektuj i buduj”.

Stosowne dokumenty podpisali Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Maria Nabrzeska Skarbnik Gminy i Miasta Nisko oraz z ramienia wykonawcy Marcin Golik Prezes Zarządu „Polbud Południe” Sp. z o.o. Przy zawieraniu umowy obecni byli również Stanisława Szymonik Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko, Paweł Mateja Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego oraz Piotr Zdrodowski Członek Zarządu „Polbud Południe” Sp. z o.o.

Całe, obszerne zadanie, obejmuje swym zakresem m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w kilku odcinkach, budowę trzech odcinków dróg gminnych, budowę oświetlenia drogowego bez słupów i lamp, przebudowę istniejącej sieci energetycznej z okablowaniem podziemnym, budowę zasilania do przepompowni ścieków.

Wartość inwestycji to 5 650 452 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Czas na realizację przedsięwzięcia to 18 miesięcy od podpisania umowy.

umowa sopot 2umowa sopot 3umowa sopot 4umowa sopot 5