ministerstwo kulturyW Niżańskim Parku Miejskim rozpoczęła się modernizacja amfiteatru. Głównym celem zadania pn. „Rozbudowa amfiteatru – park kultury” jest polepszenie warunków dla działalności Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku.

Zadanie polega na stworzeniu dogodnych warunków do organizacji przedsięwzięć kulturalnych w centrum Niska, poprzez rozbudowę istniejącego już amfiteatru. Dzięki temu ilość realizowanych, nowych projektów w sferze kultury znacznie wzrośnie.

Amfiteatr w Parku Miejskim został wybudowany w 2013 roku. Posiada garderoby i zaplecze techniczne. Niestety nie ma siedzisk i zadaszenia dla widowni. W ramach zadania wykonane zostaną nowe kulisy i siedziska przy amfiteatrze. Widownia, zaprojektowana w rzucie poziomym na planie łuku, podzielona zostanie na 3 sektory. W każdym sektorze znajdzie się 6 rzędów ławek. Widownia pomieści 200 osób siedzących. Siedziska wykonane zostaną z desek polimerowych montowanych na profil stalowy.

Wartość zadania to 398 798 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 236 000 zł. Realizacja zadania ma się zakończyć w grudniu 2022r.