nieruchomoscDziałając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 216/2022 z dnia 17 listopada 2022r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 24 listopada do 15 grudnia 2022r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia.