otwarcie ops 2Uroczyste otwarcie nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Pomocy dla Seniorów i Wypożyczalnią Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku miało miejsce w poniedziałek 5 grudnia w Nisku.
 
Nowy obiekt powstał na bazie byłego Gimnazjum nr 1 przy ulicy Chopina. W części frontowej budynku na parterze i I piętrze znalazły się pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast na piętrze II Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów. W sali gimnastycznej została zlokalizowana wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Z kolei mniejsze skrzydło dydaktyczne zostało zaadaptowane na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej.

Koszt całej inwestycji wyniósł 7 845 875 zł. Zadanie dotyczące przebudowy i kompleksowej termomodernizacji budynku byłego Gimnazjum kosztowało 5 218 988 zł i zostało dofinansowane ze środków krajowych w ramach przeciwdziałania Covid-19 kwotą w wysokości 4 000 000 zł oraz środkami z PFRON w wysokości 118 000 zł. Wkład własny gminy to 1 100 988 zł. Z kolei Utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla seniorów wyniosło 1 753 554 zł. Kwota ta zawiera dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1 490 520 zł oraz ze środków dotacji celowej w wysokości 168 802 zł. Wkład własny to 94 230 zł. Dodatkowo utworzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego kosztowało 873 323 zł.

Tego dnia został także poświęcony oraz oficjalnie przekazany dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku nowy samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych. Specjalnie przystosowany do tego celu ford transit został zakupiony głównie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Państwowego Funduszu Celowego. Wartość auta to 154 800 zł, w tym dofinansowanie 105 000 zł.
 
Symbolicznego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonali Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Marcin Warchoł Wiceminister Sprawiedliwości, Maciej Szymański Dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON, Adam Mach Wicestarosta Powiatu Niżańskiego, Julian Ozimek Burmistrz Gminy i Miasta Nisko w latach 2006-2018, Andrzej Tofilski Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik, Jan Hara z Biura Usług Projektowych i Obsługi Inwestycyjnej, Roman Głowala Wykonawca inwestycji, Elżbieta Tłusta Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Katarzyna Zybura Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej, Stanisława Szymonik Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego w UGiM Nisko, Marta Ciosmak Dyrektor PCPR w Nisku, Ks. Kazimierz Hara Proboszcz Parafii pw. św. Józefa w Nisku.
 
Podczas uroczystości obecni byli również Ewa Draus Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, mł. bryg. Ireneusz Stafiej Komendant Powiatowy PSP w Nisku, Rafał Marchut Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku, Radosław Maziarz Dyrektor NCK „Sokół” w Nisku, Iwona Nemeczek Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Nisku, Radni Rady Miejskiej w Nisku oraz pracownicy OPS, ZBKiZM i seniorzy.
 
Obiekt został również poświęcony, a w dalszej części uroczystości zgromadzenie goście mogli zapoznać się z krótką historią realizacji całej inwestycji oraz wysłuchać koncertu przygotowanego przez podopiecznych Dziennego Domu Pomocy dla seniorów.